Klaster Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej
Koordynator: Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń
e-mail: biuro@kpoplewiatan.pl

Kujawsko-Pomorski Klaster Rolno-Spożywczy
Koordynator: Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
e-mail: ksc@polski-cukier.pl

Klaster Meblowy Grupa HoReCa
Koordynator: „Chairconcept.com” Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 75C, 87-100 Toruń
e-mail: office@chairconcept.com

Klaster Robotyzacji i Automatyzacji „INTEGRATOR”
Koordynator: Integrator Rhc Sp. z o.o.
ul. Polna 140b, 87-100 Toruń
e-mail: integrator@rhc.com.pl
www.integrator-rhc.pl

Kujawsko-Pomorski Klaster Branży Wodno-Kanalizacyjnej
Koordynator: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
www.wodociagi.torun.com.pl

Kujawsko-Pomorski Klaster Pojazdów Szynowych
Koordynator: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
e-mail: pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl
www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl

Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
ul. Ducha Św. 5/4, 87-100 Toruń
e-mail: lot@lottorun.pl

Kujawsko-Pomorski Klaster Obsługi Inwestycji HANZA
Koordynator: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń
e-mail: biuro@iph.torun.pl

Spiżarnia Kujawsko-Pomorska
Koordynator: Spółdzielnia „Spiżarnia Kujawsko-Pomorska – Klaster Spółdzielczy”
Przysiek, 87-134 Zławieś Wlk.
e-mail: spizarniakujawskopomorska@gmail.com

Klaster Turystyki Zdrowotnej
Koordynator: Klaster Turystyki Zdrowotnej Sp. z o.o.
ul. Szosa Bydgoska 50, 87-100 Toruń
e-mail: biuro@ktz.org.pl

Klaster „Toruńska Giełda przy Towarowej”
Koordynator: Urbitor Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń
e-mail: w.klabun@urbitor.pl

Kujawsko-Pomorski Klaster Brewstera
Koordynator: Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego
ul. Słowackiego 23/3, 87-100 Toruń
e-mail: kontakt@fundacjaplaton.org
www.fundacjaplaton.org

Klaster INKOKOMP
Innowacyjne Konstrukcje Kompozytowe w Budownictwie i Infrastrukturze Drogowej i Kolejowej
Koordynator: ROMA Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 7, Grabowiec, 87-124 Złotoria
e-mail: roma@roma.torun.pl
www.roma.torun.pl