Inkubator przedsiębiorczości to instytucja o zróżnicowanej formie prawnej, której głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości, a także udzielanie wsparcia w praktycznych działaniach rynkowych wyrażających się w umożliwianiu beneficjentom prowadzenia własnej działalności przy wsparciu prawnym, lokalowym i szkoleniowym.

W zależności od grupy docelowej można wyróżnić kilka szczególnych rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana do:

  • początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • młodzieży i studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości),
  • podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).