Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt Szybka Ścieżka

Projekt Demonstrator

Programy sektorowe

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Projekt Bony na Innowacje

Ochrona Własności Intelektualnej

Projekt Badania na Rynek

Ministerstwo Gospodarki

Wsparcie w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Bank Gospodarstwa Krajowego

Kredyt technologiczny